Andre spesialkrav

For andre spesialkrav bruker vi Bosvik Firewall System som utgangspunkt.

Innenfor dette systemet har vi godkjenninger E 30, EI 30, E 60 og EI 60, også med fugede overganger mellom glass. Vi kan levere det meste av lydkrav opptil 48 dB i vanlige konstruksjoner og 60-70 dB i spesielle konstruksjoner.

I den senere tid har vi også levert mye vegger med sikkerhetskrav type P5A, P6B, P8A etc. Vi leverer også vegger med skuddsikkert glass, røntgenglass, enveisspeil, integrerte persienner ol. Så lenge det finnes på markedet skal vi klare å integrere det i våre vegger.

Lyd over 45 dB

For lydkrav opptil 48 dB uten brannkrav leverer vi isolerglass bestående av to lydglass med en spacer mellom. For lydkrav over 35 dB med brannkrav leverer vi doble vegger. Ved lydkrav opptil 60 dB leverer vi gjerne dobbel vegg hvor en av veggene har isolerglass. Disse veggene blir gjerne opptil 30 cm tykke.

Sikkerhet, skudd og innbrudd

Bosvik Firewall System kan også leveres med spesielle sikkerhetsglass. Vi har til flere prosjekter levert P5A, P6B, P8A etc.

Vi leverer også vegger med skuddsikkert glass, eksplosjonssikkerhet osv.

Ta kontakt med deres spesielle krav så skal vi finne et riktig glass og en god innfestingsløsning.

Psykiatriske institusjoner

Vi har i senere tid levert innvendige glassvegger til flere psykiatriske institusjoner. Disse har stort sett blitt levert med P6B glass. Denne type vegger kan gjerne leveres med herdet og laminert glass med 4 eller flere folier.

Til disse prosjektene har det gjerne vært brann- og
lydkrav i tillegg til sikkerhetskravet. For de forskjellige kravskombinasjonene har vi forskjellige løsninger.

Ta gjerne kontakt så kan vi informere nærmere hvordan disse kombinasjonene kan være.

Smart glass

Bosvik AS har levert smartglass til flere prosjekter. Det vanligste er glass som blir opalisert kun ved et tastetrykk. Denne glasstypen har flytende krystaller som ensrettes ved strømtilførsel. Dette gjør at glasset blir ugjennomsiktlig når man slår på bryteren.

Denne type glass kan også brukes som whiteboard tavle eller skjerm for prosjektor.

Har man riktig type projektor kan man også belyse fra baksiden og få bilde frem på forsiden. Bosvik AS holder på med et utviklingsprosjekt med vår glassleverandør CG glass for denne type glass.

Enveisspeil (Spion)

Enveisspeil er glass som er helt gjennomsiktig fra den ene siden, men ikke fra den andre. De går ofte under navnet spionglass. Vi har integrert denne type glass i flere prosjekter. Bland annet obervasjonsrom av forskjellige typer. Vær oppmerksom på at obervasjonsrommet må ha begrenset lys for at glasset skal fungere optimalt.

Røntgen glass

Røntgen glass eller blyekvivalent er glass som demper røntgen bestråling. Ekvivalents graden tilsvarer tykkelsen i bly. Vanligst er 2,25 mm bly. Tannlege kontorer har av og til noe mindre.

Når vi leverer denne type glass ser vi også til at det er strålingsdemping i profilene.

Integrering

Til flere prosjekter har vi levert integrerte persienner. Dette kan være standard persienner hvor vi fører opphal og justering gjennom profilen, eller det kan være elektrisk styrte persienne systemer som kommer ferdig i glass.

Vi har også levert andre type integreringer, eksempelvis har vi levert veggsystemer med integrerte montere.

Hvis dere ønsket integrerte belysninger, motiver eller objekter, ta kontakt så kan vi se hvordan dette kan integreres på best mulig måte.

Folie

Våre vegger kan leveres med mange typer folie. Det gjelder både mellom glass og på utsiden av glasset. Folier kan komme i farger, motiver eller enkle punkter. Til flere prosjekter har vi levert folie mellom glass som en del av den kunstneriske utsmykkingen.

Materialer og utførelse:

Her velges materialer og løsninger som er optimalt til ditt prosjekt. Ta kontakt med oss for å avklare mulighetene dine

Mer om andre spesialkrav:

Kundereferanser