Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon på våre nettsider skal være korrekt, men tar forbehold om feil eller mangler i produktbeskrivelser, priser eller annen informasjon som fremkommer på våre internettsider.

Bosvik AS bestreber at vi alltid kan levere produktene i nettbutikken. Vi tar imidlertid forbehold om at lagerførte/produserte varer kun kan leveres så lenge de er tilgjengelig materialer fra våre fabrikker/underleverandører.
Produktbilder som er brukt kan i enkelte tilfeller avvike noe fra det aktuelle produktet. Da vil dette være spesielt angitt i teksten.

Trykkfeil / Bildefeil

Bosvik AS reserverer seg mot eventuelle trykkfeil i produktspesifikasjoner eller feil på produktbilder. De bilder som presenteres av respektive produkt kan ikke garanteres å vise produktets eksakte utseende. Farger er ofte vanskelige å vise korrekt på ulike skjermer.

 

Produktbildene som benyttes kan avvike noe fra det aktuelle produktet. I så fall angis det særskilt i teksten.

Betingelser og vilkår
Bosvik AS har opphavsretten til all informasjon på disse nettsidene. Materialet kan ikke kopieres, selges, distribueres eller gjengis på annen måte uten skriftlig tillatelse fra Bosvik AS, vi forbeholder oss alle rettigheter til dette materialet. Dette gjelder både videreformidling, salg og kopiering av informasjon, bilder, tekniske løsninger og koder.

Bosvik AS forbeholder seg retten til å endre betingelser, priser  og vilkår uten varsel.