Bosvik Fire Wall system

Bosvik AS har utviklet et system for glassvegger med brann-, lyd- og sikkerhetskrav.
Vi er spesialister på innvendige glassvegger med tekniske krav. Vi har blant annet utviklet et nytt brannveggsystem med heltre hardved profiler som er spesielt tilpasset skolebygg. Innenfor dette systemet har vi godkjenninger E 30, EI 30, E 60 og EI 60, også med fugede overganger mellom glass. Vi kan levere det meste av lydkrav opptil 48 dB i vanlige konstruksjoner og 60-70 dB i spesielle konstruksjoner.

I senere tid har vi også levert mye vegger med sikkerhetskrav type P5A, P6B, P8A etc. Vi leverer også vegger med skuddsikkert glass, røntgenglass, enveisspeil, integrerte persienner ol. Så lenge det finnes på markedet skal vi klare å integrere det i våre vegger.

Vår Fire Wall presentasjonsfilm

De unike seriene i Bosvik Fire Wall system

Bosvik har utviklet et helt nytt brannveggsystem som består av fire serier. Seriene er spesielt utviklet for å ta hensyn til dagens behov og for å dekke de tekniske kravene som stilles til moderne bygg. Hvert system er utviklet for å dekke unike behov i markedet.

  • Bosvik Unison – Glassveggsystemet som leveres med 92 karm uansett krav
  • Bosvik Ultra – Markeds slankeste profiler
  • Bosvik Basic – Det prisgunstige alternativet
  • Bosvik Vision – Fullglass brann-/lydvegger

Bosvik Unison
Glassveggsystemet som leveres med 92 karm uansett krav.

Tidligere har glassvegger med brann-, lyd- og sikkerhetskrav blitt gjort i et utall forskjellige profiler i ulike materialer. Leverandørenes fokus har vært å overholde de tekniske kravene, uten hensyn til design. Bosvik har derfor utviklet det slankeste brannveggsystemet på markedet. Vi kan levere vegger med nesten alle tekniske krav i en 32×92 profil, tilpasset standard dørkarm.

Bosvik Ultra – Markeds slankeste profiler

For å kunne lage Unison Serien måtte vi teste ut hvor slankt det var mulig å lage EI 30, E 60 og EI 60 vegger. Vi kan derfor tilby Bosvik Ultra som er markedets slankeste glassveggsystem for prefabrikkerte brannglassmoduler. Vegger med krav opp til 39 dB og EI 30 leveres med 32×67 profiler. E og El 60 leveres med 32×92 profiler.

Bosvik Basic – Det prisgunstige alternativet

I vår Basic serie er det funksjon og pris som er det viktigste. Gjennom utviklingen av seriene kom vi fram til en prisgunstig løsning som gjør det mulig å tilfredsstille de fleste vanskelige krav. Profiler og innfestning i denne løsningen vil variere avhengig av krav for å holde prisen nede.

Bosvik Vision – Fullglass Brann-/lydvegger

Bosvik Vision er et fullglassveggsystem, som vil si at det er fugede
overganger mellom glassene. Vi har godkjennelse for både til EI30 og EI60. Vi kan også kombinere Bosvik Vision med strenge lyd- og sikkerhetskrav.

Tekniske krav

I morderne bygg stilles det strenge krav til lyd, brann og sikkerhet. Bosvik har utviklet veggsystemer spesielt for dette.

  • For lydkrav gjelder NS-8175
  • For brannkrav leverer vi E30, EI30, E60 og EI60
  • For sikkerhet gjelder NS-3510

Mange leverandører har løsninger for hvert enkelt krav, men få leverandører har gode løsninger når flere krav skal oppfylles samtidig, Bosvik er spesialist på å løse dette!

For å se hvilke profiler som passer de forskjellige kravkombinasjoner, se kravene under. Finner du ikke din kravkombinasjon, ta kontakt med oss, vi får det til sammen!

E30 Brannvegger

Bosvik leverer E30 vegger i Basic serien. Det vil si 32 x 92 mm profil med midtstilt glass. Våre E30 glass holder 37dB Rw laboratoriemål. I kombinasjon med andre glass kan de leveres med egenskaper som tilfredsstiller lydkrav over 50 dB og de strengeste krav til sikkerhet.

EI30 Brannvegger

Bosvik leverer EI30 vegger i alle fire seriene med tilegnede profiler. Våre EI30 glass holder 39dB Rw laboratoriemål. I kombinasjon med andre glass kan de leveres med egenskaper som tilfredsstiller lydkrav over 50 dB og de strengeste krav til sikkerhet. Spesielt for Unison serien er at vi kan levere EI30 48dB i en 32 x 92 mm karm.

E60 Brannvegger

Bosvik leverer E60 vegger i Basic, Ultra og Unison serien. De har 32 x 92 mm profil med midtstilt glass. Våre E60 glass holder 38dB Rw laboratoriemål. I kombinasjon med andre glass kan de leveres med egenskaper som tilfredstiller lydkrav over 50 dB og de strengeste krav til sikkerhet. Unikt for våre E60 vegger er dimensjonen på profilen. Ettersom Bosvik bruker heltre hardved profiler og har en unik innfestning, har våre E60 og EI 60 vesentlig slankere profiler enn andre treprofiler på markedet.

EI60 Brannvegger

Bosvik leverer EI60 vegger innen alle våre serier. De har 32 x 92 mm profil med midtstilt glass. Våre EI60 glass holder 40dB Rw laboratoriemål. I kombinasjon med andre glass kan de leveres med egenskaper som tilfredsstiller lydkrav over 50 dB og de strengeste krav til sikkerhet. Unikt for våre EI60 vegger er dimensjonen på profilen. Ettersom Bosvik bruker heltre hardved profiler og har en unik innfestning, har våre E60 og EI 60 vesentlig slankere profiler enn andre treprofiler på markedet.

Materialer og utførelse:

Glass med tre og aluminiumsprofiler.

Glasstype
6 mm – 42 mm isolerglass. Alle glasstyper på forespørsel.

Høyde x bredde
Brannvegger er godkjent til 1200 x 2970.
Vegger uten brannkrav begrenses av håndterbarhet, ta kontakt for detaljer.

Profiler
Våre brannveggprofiler er 32 x 92 mm, spesialkrav gir spesialprofiler

Overflate
Klarlakkert og fargelakkert tre
Aluminium som eloksert eller lakkert

Overganger, dører og tettfelt
Overganger leveres både med og uten profiler; tettfelt, overfelt og dører leveres i henhold til ønske.

Mer om Brannvegger:

Kundereferanser