OFFSHORE

Til deres nye ubemannede selvgående båter leverer vi roranlegg til prototypene.
Ta kontakt med oss for å se på alle mulighetene vi kan levere.

Løfteadaptere

Vi har produsert løfteadaptere i syrefast 316 L og Duplex. Dette er et svært robust og solid element som benyttes til å løfte livbåtene tilbake på plass. Adapterne våre er strekktestet til å tåle over 100 tonns belastning.

Propellanlegg

Bosvik leverer propellanlegg til de fleste lystbåter i Norge, Viknes er vår største kunde. Vi leverer også en del anlegg til Norsafe (livbåter).

Bosvik lager også mye aksler som har spesialmål, deriblant spesiell dimensjon og spesial kon. Hos oss får du akslinger på ønsket lengde.

Ta kontakt.

Roranlegg

Vi leverer komplette roranlegg til de fleste lystbåtene som produseres i Norge.
Bosvik leverer også etter tegning og ønske. Ta kontakt.

Flyndrer

Bosvik leverer flyndrer tilhørende roranlegg, ta kontakt for muligheter.

Diverse

Bosvik lager veldig mye til båt i syrefast, også messing er noe vi leverer mye av og kan deriblant sølvlodding.

Bronsje er også mye brukt til båtindustrien, dette er ting vi til en gver tid har mye av på lager.

Rorhylser er vi stor levrandør av, dette er gjerne som spesial tilpassede løsninger.

Ta kontakt for å finne en løsning som passer deg.

Materialer og utførelse:

Til offshore leveres mest syrefaste materialer. Ta kontakt med oss for å avklare mulighetene dine.

Mer om Offshore:

Kundereferanser